Избирачко право

Tвоето право да излезеш на избори и да гласаш е гарантирано со член 22 од Уставот на Република Македонија, каде што е наведено:

“Секој граѓанин со наполнети 18 години живот стекнува избирачко право“.

Избирачкото право е еднакво, општо и непосредно и се остварува на слободни избори со тајно гласање.

Ова значи дека избирачкото право го имаат сите граѓани на РМ и може да го користат под еднакви услови.

Избирачкото право се состои од:

1. Активно избирачко право – право да избираш

2. Пасивно избирачко право – право да бидеш избран

Избирачко право немаат лица на кои им е одземена деловната способност.

Право да избира и да биде избран има секој:

- државјанин на РМ;

- со навршени 18 години старост;

- кој стекнал деловна способност;

- кој е со постојано живеалиште во Изборната единица, општината, односно градот Скопје каде што се врши изборот.

Кандидатот за Претседател на РМ треба да исполнува посебни услови предвидени со Уставот.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

Вие можете да ги користите следните HTML ознаки: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Кликни и провери се