Промена во Прирачникот „Активни за демократија – Гласаме“, симнете ја новата верзија!

1

На 23ти јануари, беа изгласани нови измени на Изборниот законик. Овие измени влијаат на дел од содржината на Прирачникот „Активни за демократија – Гласаме“. Измените пред се, се однесуваат на процедурата на гласање односно на процедурата на одбележување со невидлив спреј која сега е заменете со одбележување со видливо мастило. Измените во прирачникот се на страна 16 и 17, како на работниот лист 5. Симнете ја новата верзија за прирачникот ТУКА.

Кликни и провери се