Прирачник “Активни за Демократија” – Гласаме

1

Прирачникот „Активни за демократија – Гласаме“ е подготвен со цел да се користи како дополнителен материјал на наставниците во средните училишта при реализацијата на наставната програма за Образование за животни вештини. Истиот е подготвен и приспособен да одговара на содржините во рамки на четвртата програмска тема „Одговорно граѓанство“, односно на работилницата „Гласаме!“.

Прирачник – “Активни за Демократија” – Гласаме

Glasame_mk

Кликни и провери се