Избори 2013

Распишани Локалните избори 2013

Согласно уставните и законски овластувања, по одлуката донесена од страна на Собранието, претседателот на Собранието на Република Македонија, Трајко Вељаноски ги распиша локалните избори за 24 март 2013 година.

Read more
Контакт листа на регионални канцеларии на МОСТ – Избори 2013

ОРГАНИЗАЦИЈА адреса Регионална канцеларија Скопје Скопје Тел:02 / 5296349 email: skopje@most.org.mk Ванчо Мицков 18б Центар за демократски развој и интеграција Тетово Тел:044 / 339-744 email: tetovo@most.org.mk Дервиш Цара бб(општински бараки бр.12)Тетово Регионална канцеларија Гостивар

Read more

    Кликни и провери се