Материјали

Прирачник “Активни за Демократија” – Гласаме

Прирачникот „Активни за демократија - Гласаме“ е подготвен со цел да се користи како дополнителен материјал на наставниците во средните училишта при реализацијата на наставната програма за Образование за животни вештини. Истиот е подготвен и приспособен

Read more
Флаер Активни за Демократија

Активни за Демократија

Read more
Публикација Активни за Демократија

Публикација Активни за Демократија

Read more
Прирачник за избори

Прирачник за избори

Read more
Лексикон на изборни термини

PPG Leksikon 2010

Read more
Изборен законик

Пречистен текст сл. весник 54 (14.04.2011) Одлука на Уставен суд (15.11.2006) Исправка сл. весник 155 (16.12.2008) Исправка Измени и дополнувања сл. весник 163 (26.12.2008) Исправка Измени и дополнувања сл.весник 148 (28.11.2008) Измени и дополнувања сл.весник 142 (13.11.2012) Измени и дополнувања

Read more

    Кликни и провери се