За изборите

Почитуван матуранту,

Со стекнувањето на полнолетност се стекнуваш со одредени права и обврски како граѓанин на Република Македонија. Покрај преостанатото, со наполнети 18 години живот се стекнуваш и со избирачко право. Право да избираш и да бидеш избран. Изборите се основа

Read more

    Кликни и провери се