Новости

Промена во Прирачникот „Активни за демократија – Гласаме“, симнете ја новата верзија!

На 23ти јануари, беа изгласани нови измени на Изборниот законик. Овие измени влијаат на дел од содржината на Прирачникот „Активни за демократија - Гласаме“. Измените пред се, се однесуваат на процедурата на гласање односно на процедурата на одбележување

Read more
Иницијативата за едукација на младите гласачи продолжува преку формалниот образовен систем

Граѓанската асоцијација МОСТ започна со реализација на работилници за наставниците од средните училишта кои ја предаваат наставната програма „Образование на животни вештини“. Овие работилници се завршна фаза од проектот „Активни за демократија“,

Read more
Завршни настани на кампањата “Вклучи се, ако си исклучен”

Оваа недела кампањата “Вклучи се, ако си исклучен!” продолжува со организирање на отворени настани во неколку градови во Источна Македонија. Настаните ќе бидат организирани на следните локации: • Велес - 22 октомври, 12 часот пред гимназијата Кочо

Read more
Продолжува караванот на кампањата “Вклучи се, ако си исклучен”

Кампањата “Вклучи се, ако си исклучен” го продолжува својот караван во останатите градови низ републиката. Оваа недела ќе бидат организирани настани во 5 града со цел да се опфатат што повеќе млади кои ќе се информираат за тоа кои се предностите

Read more
Меѓународен ден на Демократија

Граѓанската Асоцијација МОСТ во рамките на проектот Активни за Демократија, по повод Меѓународниот ден на Демократијата кој се одбележува секоја година, на 15ти септември ќе организира отворен настан за младите во 5 градови низ Република Македонија

Read more
Фокус групи

МОСТ спроведе истражување во рамките на проектот Активни за демократија, чија цел е придонес кон зајакнување на капацитетите на младите преку промоција на нивните права и слободи поврзани со изборите, како и преку промоција на потребата од активно

Read more

    Кликни и провери се