Искористи го своето право, можеш да промениш нешто. Read More..
Можеш да влијаеш на твојата иднина Read More..
Имаш право, искористи го. Read More..
Вклучи се, дај го твоето мислење. Read More..
Не дозволувај други да одлучуваат наместо тебе. Read More..
Правото на глас е твое и само твое. Read More..
 

Кликни и провери се

Промена во Прирачникот „Активни за демократија – Гласаме“,…

На 23ти јануари, беа изгласани нови измени на Изборниот законик. Овие измени

1
Прирачник “Активни за Демократија” – Гласаме

Прирачникот „Активни за демократија - Гласаме“ е подготвен со цел да се

1

Language

Проектот е финансиран од Европската Унија.

Проектот е имплементиран од Граѓанската Асоцијација МОСТ